Proclaimer KIKI Makelaardij

Hier vind je de Proclaimer van KIKI Makelaardij. De Proclaimer omvat hoe wij met persoonsgegevens en auteursrecht omgaan.

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van KIKI Makelaardij. Wij besteden de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. Kom je desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als je ons dat laat weten door een e-mail te sturen naar info@kikimakelaardij.nl.

Het gebruiken van gegevens en informatie op de website van KIKI Makelaardij is geheel voor risico van de gebruiker. KIKI Makelaardij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden. Indien je uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, ben je zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. We willen je er nadrukkelijk op wijzen dat KIKI Makelaardij niet verantwoordelijk is voor de (financiële) schade die voortvloeit uit jouw beslissingen. De door KIKI Makelaardij op of via deze site verstrekte informatie is geen aanbod of financiële dienst. Door het gebruik van de website aanvaard je deze proclaimer, de privacystatement en eventuele gevolgen.

Op het internet kunnen op willekeurige momenten storingen, fouten of vertragingen optreden. KIKI Makelaardij is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door storingen in de elektriciteitsvoorziening of storingen in communicatieverbindingen of apparatuur, ongeacht of deze verbindingen of apparatuur door KIKI Makelaardij of een derde worden beheerd. KIKI Makelaardij is ook niet aansprakelijk voor andere oorzaken waardoor er geen of vertraagd gebruik gemaakt kan worden van de website en de daaraan verbonden faciliteiten van KIKI Makelaardij of derden.